emer logo Potrebujete presťahovať? My vieme ako www.emer.sk
Istota, skúsenosti a kvality Istota, skúsenosti a kvality Istota, skúsenosti a kvality

Postup sťahovania

Keďže veľa zákazníkov využíva služby sťahovania po prvý krát, rozhodli sme sa pripraviť stručný
chronologický popis sťahovacích prác a záležitostí ktoré s nimi súvisia ešte pred samotným
sťahovaním a sťahovacími prácami.

Približne 5 týždňov pre sťahovaním a sťahovacími prácami

 • Ak tovar budete sťahovať do zahraničia a využijete naše medzinárodné sťahovanie, uistite sa či máte platný cestovný pas, prípadne víza.
 • Uistite sa, že máte v poriadku a v platnosti všetky osobné dokumenty, ako napríklad rodný list, sobášny list, karta poistenca, lekárske záznamy a iné
 • Skontroluje platnosť a správnosť novej nájomnej zmluvy na novú kanceláriu, prípadne ak sa jedná o medzinárodné sťahovanie bytov v zahraničí, skontrolujte nájomnú zmluvu na byt.
 • V prípade sťahovania bytu nezabudnite oznámiť zmenu adresy na príslušné úrady a inštitúcie,ako napríklad: banke, zdravotnej a sociálnej poisťovni, daňovému úradu, lekárovi... Ak sa jedná o sťahovanie kancelárií a budete meniť aj adresu sídla podnikania, nezabudnite aj túto zmenu nahlásiť na úrady tomu príslušné.
 • Ak odoberáte pravidelne poštu, ako napríklad faktúry za telefón, alebo predplatné časopisov či novín, nezabudnite zmeniť adresu pre doručovanie, alebo si na pošte nastaviť preposielaniepošty na novú adresu.
 • Všetky zmeny oznámte aj škole, ktorú navštevujú vaše deti.

Približne 3 týždne pred samotným sťahovaním

 • Ak máte nepotrebné veci, ktoré v novom byte, alebo kancelárii nepotrebujete, zbavte sa ich. V prípade, že nemáte možnosť sa ich svojpomocne zbaviť, uskladnite ich na mieste kde vám nebudú prekážať a využite naše služby ekologickej likvidácie.
 • Odhláste k dátumu sťahovania všetky pravidelné odbery, ako napríklad elektrina, voda, plyn, telefón a iné.
 • Ukončite všetky nájomné zmluvy na dané miesto, ktoré máte uzatvorené.
 • Oznámte zmenu, resp. novú adresu Vašej rodine, priateľom a známym.
 • Využite služby kalkulácie sťahovania alebo autdopravy, dopravy a prepravy a neskôr online objednávky, aby ste spoločnosti EMER group s.r.o. oznámili predbežný dátum sťahovania.

Približne 1 týždeň pred sťahovacími prácami

 • Začnite si pripravovať veci na sťahovanie, triediť ich, čistiť a podobne.
 • Ešte raz si pre istotu skontrolujte všetky Vaše cestovné a osobné doklady. Opakovanie je matka múdrosti a vyhnete sa tak zbytočný nepríjemnostiam a komplikáciám, ktoré s tým môžu byť spojené.
 • Ak máte zapožičané veci, vráťte ich.
 • Zbavte sa prebytočných rastlín a jedla, ktoré podlieha skazeniu.
 • Kontaktujte nás a potvrďte nám presný dátum sťahovania, prípadne autodopravy, dopravy a prepravy.


1-2 dni pred sťahovaním

 • Do malej príručnej batožiny vyčleňte veci, ktoré potrebujete mať počas sťahovania a autodopravy pri sebe. Napríklad: mobil, kľúče, peňaženka, cestovné doklady, oblečenie a pod.
 • Odpojte všetky spotrebiče v byte alebo kancelárii, ktoré budeme sťahovať.
 • Ak máte pred bytovým domov, kanceláriou či iným miestom málo parkovacích miest a priestoru potrebného na dobrú manipuláciu, dohodnite sa so susedmi, aby ste mali na deň sťahovania tento priestor voľný. Postačuje približne 10-12 metrov.


V deň sťahovania

 • Nemusíte robiť nič. Spoločnosť EMER group s.r.o. príde s pracovníkmi a o všetko sa komplexne postará. Vy môžete počas toho napríklad relaxovať .
BONUS ZADARMO!

Každý zákazník je pre spoločnosti EMER group s.r.o. rovnako dôležitý. Bez ohľadu na to, či mu presťahujeme krabicu od topánok, alebo celú halu. My si vážime každého rovnako! Aj preto naši zákazníci dostanú pri online kalkulácii unikátny kód, ktorý sa po zadaní do online objednávky premení na jeden z bonusov: Voňavka do auta na spríjemnenie jazdy v tvare kamióna, alebo kvalitné tričko s ľahkého a priedušného materiálu, prípadne zľava 5% alebo 10% z objednávky.

Viac informácií o akcii tu